Disease Management Information System (DMIS)
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน  
รหัสผ่าน  

DMIS  Version 4.32    Last update : November 2017, 13 15:50        
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
"ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ (เบอร์กลาง) 02 141 4000 โทรสาร (เบอร์กลาง) 02 143 9730
IT Helpdesk 1330 กด 5 กด 3